تعداد مقالات: 312
154. پهنه‌بندی خاک‌های متاثر از آبیاری با فاضلاب با استفاده از روش درون‌یابی (IDW) (مطالعه موردی: جنوب شهرستان ری)

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 81-90

علی کیانیان؛ نغمه مبرقعی دینان؛ حسین هاشمی


155. بررسی آثار فساد و بی‌ثباتی سیاسی بر عملکرد محیط‌زیست (مطالعه موردی: کشورهای منتخب خاورمیانه)

دوره 8، شماره 15، مرداد و شهریور 1396، صفحه 77-86

علی عرب مازار یزدی؛ عبدالرسول قاسمی؛ مرضیه رشیدی کیا


156. برآورد ارزش اقتصادی منافع محیط زیستی مراتع در ایران (مطالعه موردی:اکوسیستم مرتعی پارک ملی کیاسر)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 87-102

ساره حسینی؛ حمید امیرنژاد؛ جعفر اولادی


157. بررسی روند تغییرات کاربری اراضی شهرستان لاهیجان و پیش‌بینی تغییرات آتی آن با مدل LCM

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 81-94

رحمت اله نیاکان لاهیجی؛ دکتر هومان لیاقتی دکتر هومان لیاقتی؛ نغمه مبرقعی دینان؛ حمیدرضا غفارزاده؛ علیرضا وفایی نژاد


159. ارزیابی تناسب اراضی برای کاربری توریسم با استفاده از GIS (مطالعه موردی: منطقه تنگ سولک بهمیی، کهگیلویه و بویراحمد)

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 33-118

هدی ضیایی نژاد؛ حمیدرضا پورخباز؛ فروزان فرخیان


160. ارایه مدلی جهت انتخاب تامین کننده سبز با رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره (مطالعه ی موردی: شرکت های منتخب کاشی و سرامیک استان یزد)

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 83-96

سید حبیب اله میرغفوری؛ زهرا صادقی آرانی*؛ فاطمه عزیزی


162. اصول طراح ی منظرطبیعی در مناطق حفاظت شده با تأکید بر اصول و معیارهای IUCN(1)

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 75-85

دکتر محمدرضا بمانیان؛ ، فریال احمدی؛ سارا پور یوسف زاده


164. ارزیابی عملکرد بوم‎شناختی دالان رود درۀ شهری (تهران: دالان رود درۀ درکه)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 91-104

شهیندخت برق‎جلوه*؛ نیکو مدقالچی؛ نغمه مبرقعی دینان


165. برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی ناژوان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 85-92

امید کرمی؛ ایرج صالح؛ حامد رفیعی؛ مهدی حسینپور نادری


166. ارزیابی آثار محیط‌زیستی توسعه بر منطقه حفاظت شده کرکس با استفاده از مدل تخریب

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 91-102

ایمان شیرمحمدی؛ علی جهانی؛ وحید اعتماد؛ نصرت الله ضرغام؛ مجید مخدوم فرخنده


167. آثار آنی آتش‌سوزی سطحی بر جامعه پرندگان جنگلی

دوره 8، شماره 15، مرداد و شهریور 1396، صفحه 87-100

لیلا دباغ؛ حسین وارسته مرادی؛ علی مستوری


168. آثار رشد اقتصادی بخش صنعت بر کیفیت محیط‌زیست در ایران (کاربرد مدل خودتوضیحی با وقفه گسترده)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 103-114

محمدرضا لطفعلی پور؛ محمود هوشمند؛ الهام اعلامی؛ یدالله بستان


169. ارزیابی ارزش اقتصادی استخراج منابع آب زیرزمینی توسط کشاورزان

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 95-110

سید پرویز جلیلی کامجو


170. مدل‌سازی و پیش‌بینی تغییرات میانگین سالانه دمای تهران

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 101-112

امیرحسین حلبیان؛ آیدا هل فروش سلماسی


171. بررسی و تعیین ترسیب کربن آلی در سه نوع خاک و با سه نوع پوشش گیاهی در قسمتی از اراضی استانهای قزوین و زنجان*

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 111-113

منوچهر زرینکفش؛ علی محمد صباغی؛ زیبا نعلبندی قرهقیه


172. بررسی قابلیت و کاربرد خدمات اکوسیستمی به عنوان شاخص های اکولوژیکی در مدل DPSIR (مطالعه نمونه: تالاب چغاخور)

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 109-120

فاطمه جهانی شکیب*؛ بهرام ملک محمدی؛ لعبت زبردست؛ فاطمه عادلی


174. ارزیابی اثر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر محیط‌زیست

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1392، صفحه 103-114

نیلوفر مرادحاصل؛ امیرحسین مزینی*