تعداد مقالات: 358
151. مقایسه تطبیقی- تحلیلی روشهای سنجش توسعه پایدار

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 67-82

فرزام پوراصغر سنگاچین٭؛ اسماعیل صالحی؛ محمد رضا مثنوی


152. بررسی و اندازه‌گیری فلزات سنگین نیکل، سرب، مس، منگنز، روی، کادمیوم و وانادیوم در سبزی‌های خوراکی جنوب پالایشگاه تهران

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1391، صفحه 65-74

جواد کاظم‌زاده خویی؛ اعظم سادات نوری٭؛ ، نیما پورنگ؛ محمد علیزاده؛ حسین قریشی؛ امین پاداش


153. ارزیابی ریسک محیط‌‌زیستی واحد یوتیلیتی فازهای 15 و 16 منطقه پارس‌جنوبی با استفاده از روش EFMEA

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1392، صفحه 59-72

سیدعلی جوزی؛ شکوه فربد٭؛ رضا ارجمندی؛ جعفر نوری


154. آثار محیط‌زیستی عملیات چوب‌کشی بر به هم‌خوردگی ظاهری و نفوذپذیری خاک در جنگل خیرود

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 55-64

مقداد جورغلامی*؛ مصطفی گلیج


156. بررسی تغییرات فصلی کیفیت آب رودخانه کارون با استفاده از تحلیل‌های مولفه و فاکتور اصلی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 71-80

روح اله نوری؛ محمدرضا وصالی ناصح؛ عباس اکبرزاده


158. اثر کیفیت محیط‌زیست و رشد اقتصادی بر مخارج بخش سلامت در کشورهای منطقه منا

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 75-86

نوید کارگر ده بیدی؛ عبدالکریم اسماعیلی؛ منصور زیبایی


160. رویکردی بر اولویت‌بندی مناطق مناسب حفاظت با روش تحلیل کمبود‌‌های حفاظتی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 73-83

عطیه فرخانی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ حامد کریمی؛ علیرضا میکائیلی تبریزی


161. بررسی ظرفیت زیستی وردپای اکولوژیکی شهرستان مشهد

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 77-88

علیرضا ایلدرمی؛ میرمهرداد میرسنجری؛ منصوره میری


162. برآورد توانمندی توسعه پایدار با کاربرد شاخص‌های منفرد و ترکیبی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 67-80

پریسا نوروزی فرد؛ میر مهرداد میرسنجری


163. ارزیابی محیط زیستی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد با استفاده از روش LCA

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 67-77

راضیه رضایی راد؛ محمدرضا علمی؛ رضا صمدی؛ فرهاد نژادکورکی


164. ارزیابی ریسک محیطزیستی تالابها با استفاده از روشهای TOPSIS و EFMEA (مطالعه موردی : تالاب بینالمللی گاوخونی)

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 35-58

رقیه مکوندی؛ سجاد آستانی؛ بهاره لرستانی


165. بررسی اولویت های شهروندان در بهسازی پارک ها و فضاهای سبز شهری در بیرجند

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 73-82

سید محمدرضا خلیل نژاد


166. ارایه راه‌کاری جدید برای مدیریت کیفی رودخانه سفیدرود بر مبنای روش تحلیل همبستگی کانونیک

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 79-86

علی اسکندری*؛ روح‌اله نوری؛ علی رسولی؛ محمدرضا وصالی ناصح


168. ارائه مدل جدید تلفیقی مکان یابی مبتنی بر منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS (نمونه موردی شهرک صنعتی بیرجند)

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 61-74

سید سعیدرضا احمدی زاده؛ فاطمه حاجی زاده٭؛ مهدی ضیائی


169. برآورد سطح زیر کشت محصول در استان قزوین با به کارگیری تصاویر چند زمانه IRS-LISS III

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 87-96

نادیا عباس‏ زاده تهرانی٭؛ محمدرضا بهشتی‏ فر؛ ، محمد مربی


170. ارزیابی آثار محیط‌زیستی پروژه‌های گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: شهر جهانگردی بین‌المللی خلیج‌فارس)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 83-92

محمدرضا اشرف‌زاده٭؛ حسین مددی؛ نسترن خادمی؛ صدیقه بنیادی


171. بررسی مشخصه‌های جمعیتی، الگوی اجتماعی و علل کاهش جمعیت آهو (Gazella Subgutturosa) در منطقه حفاظت شده کالمند- بهادران یزد

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1391، صفحه 75-81

حسن اکبری٭؛ اعظم حبیبی‌پور؛ روح‌الله زارع خورمیزی


175. پهنه‌بندی خاک‌های متاثر از آبیاری با فاضلاب با استفاده از روش درون‌یابی (IDW) (مطالعه موردی: جنوب شهرستان ری)

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 81-90

علی کیانیان؛ نغمه مبرقعی دینان؛ حسین هاشمی