نویسنده = حسین وارسته مرادی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاثیر تفرج بر جامعه پرندگان جنگل فندقلو در سه زون تفرج متمرکز، حفاظتی و تفرج گسترده

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 3-10

سحر صادقی اشرافی؛ حسین وارسته مرادی؛ سید محمود عقیلی؛ فرشاد کیوان بهجو


2. به کارگیری روشهای سلسله مراتبی و فازی در مکانیابی پالایشگاه نفت تبریز

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 413-456

ریناز رشیدی*؛ سید شهرام نقیب زاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ حسین وارسته مرادی؛ علیرضا میکائیلی؛ هومن خزلی؛ صیاد شیخی


3. مدل‏سازی رضامندی زیستگاه برای دارکوب سیاه و دارکوب خالدار بزرگ با استفاده از رگرسیون منطقی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 47-56

سرور کریمی٭؛ حسین وارسته مرادی؛ حمیدرضا رضایی؛ مجتبی قدیمی