نویسنده = حمید گشتاسب میگونی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی اثرات محیط‌‌زیستی توسعه در منطقه حفاظت شده باشگل با کاربرد مدل تخریب سیمای سرزمین

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 15-26

سیاوش رضازاده؛ علی جهانی؛ حمید گشتاسب؛ مجید مخدوم


2. ارزیابی زیستگاه کبک (Alectoris chukar) به روش تحلیل عامل آشیان بوم شناختی ((ENFA (مطالعه موردی: منطقه شکار ممنوع اشکورات)

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 179-186

زینب حسین نژاد؛ علی شیخی؛ حمید گشتاسب؛ باقر نظامی؛ علی جهانی


3. برآورد ظرفیت ‌برد گردشگری در مناطق تحت‌حفاظت (مطالعه‌ مورد‌ی: پارک‌ملی و پناهگاه حیات‌‌وحش قمیشلو)

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 55-66

علی جهانی؛ نازنین شیرانی سرمازه؛ حمید گشتاسب میگونی؛ وحید اعتماد