نویسنده = مرتضی شریفی
تعداد مقالات: 2
1. برنامه مدیریت بهینه تفرجی، ابزاری جهت کاربرد مفهوم ظرفیت برد در مدیریت پایدار مناطق تفرجی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 65-76

کامران شایسته٭؛ مجید مخدوم؛ احمد رضا یاوری؛ مرتضی شریفی؛ حمیدرضا جعفری جعفری


2. ارزیابی اکوتوریسم در جنگل‌های اطراف تالاب زریبار با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 19-30

مجید مخدوم؛ جهانگیر فقهی؛ مرتضی شریفی