نویسنده = اردوان زرندیان
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی آثار تغییر پوشش زمین بر کیفیت زیستگاه در سرزمین جنگلی سرولات و جواهردشت

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1395، صفحه 183-194

اردوان زرندیان؛ احمدرضا یاوری؛ حمیدرضا جعفری؛ حمید امیرنژاد