نویسنده = امیرحسین حلبیان
تعداد مقالات: 2
1. مدل‌سازی و پیش‌بینی تغییرات میانگین سالانه دمای تهران

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 101-112

امیرحسین حلبیان؛ آیدا هل فروش سلماسی


2. واکاوی شرایط همدید- ترمودینامیک آلودگی هوای شهر اصفهان (مطالعه موردی: 13-15 آذر 1391)

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 249-259

امیرحسین حلبیان؛ جواد پورشهبازی