نویسنده = بیت الله محمودی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پیامدهای حاصل از تغییر اقلیم بر گستره مانگروها و جوامع گیاهی شورپسند ذخیره‌گاه زیست‌کره حرا (Avicennia Marina) قشم

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 207-220

داود مافی غلامی؛ معصومه بهارلوئی؛ بیت الله محمودی