نویسنده = رخشاد حجازی
تعداد مقالات: 1
1. نیاز سنجی سامانه های کنترل سرعت از منظر محیط زیست (مطالعه موردی شهر تهران)

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 275-284

مهدی سالمی؛ رخشاد حجازی