نویسنده = طیبه مصباح زاده
تحلیل سیستم‌‌های سینوپتیک و بررسی روند تغییرات گرد و غبار (مطالعه موردی: اردستان)

دوره 10، شماره 19، شهریور 1398، صفحه 281-292

غلامرضا زهتابیان؛ مهدی جعفری؛ حسن احمدی؛ طیبه مصباح زاده؛ علی اکبر نوروزی