نویسنده = رویا موسی زاده
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تحلیلی ارزش اقتصادی منابع محیط‌زیستی تالاب‌های ایران در مقایسه با تجارب جهانی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 327-344

جلیل بادام فیروز؛ رویا موسی زاده