کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
تعداد مقالات: 8
2. تاثیر تغییر اقلیم بر مهاجرت روستاییان در ایران: کاربرد رویکرد Panel VAR

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 133-142

درنا جهانگیرپور؛ محمد بخشوده


3. به سوی طراحی شهری کم کربن مبتنی بر روش تحلیل یکپارچه منابع تولید کربن (مورد مطالعه: شهر سمنان)

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 143-156

الهه سادات موسوی سروینه باغی؛ احسان رنجبر


4. ارزیابی آسیب‌پذیری مانگروها نسبت به بالا آمدن سطح آب دریا

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 27-39

داود مافی غلامی؛ معصومه بهارلوئی؛ بیت الله محمودی


5. بررسی اثر عوامل مورفو- اقلیمی بر دقت ریزمقیاس گردانی مدل چندگانه خطی SDSM (مطالعه موردی: ایستگاه‌های امیدیه و دزفول)

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 271-280

غلامعباس فلاح قالهری؛ رسول سروستانی؛ نسرین مرادی مجد


7. بررسی پیامدهای حاصل از تغییر اقلیم بر گستره مانگروها و جوامع گیاهی شورپسند ذخیره‌گاه زیست‌کره حرا (Avicennia Marina) قشم

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 207-220

داود مافی غلامی؛ معصومه بهارلوئی؛ بیت الله محمودی