کلیدواژه‌ها = لکه‌های جنگلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط شاخص‌های سیمای سرزمین با فراوانی گونه پرندگان در لکه‌های جنگلی شهرستان گرگان

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 127-134

فاطمه ستایشی؛ حسین وارسته مرادی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی