کلیدواژه‌ها = تالاب
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه تحلیلی ارزش اقتصادی منابع محیط‌زیستی تالاب‌های ایران در مقایسه با تجارب جهانی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 327-344

جلیل بادام فیروز؛ رویا موسی زاده


2. بررسی رابطه میان تغییرات گستره تالاب و رواناب سطحی حوزه‌ آبریز

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 117-128

اکرم نوری کمری؛ افشین دانه کار؛ جواد بذرافشان