کلیدواژه‌ها = سیستم اطلاعات جغرافیایی
تعداد مقالات: 8
1. بررسی توزیع مکانی و زمانی گردوغبار در ایران

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 293-300

مهدی اسدی؛ مختار کرمی


2. پهنه‌بندی فرسایش خاک و برآورد رسوب سالیانه حوضه شازند با استفاده از مدل MPSIAC و فناوریGIS-RS

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 197-206

علی محمد رجبی؛ عادل یاوری؛ مجتبی مرادی


4. پایش تغییرات ناشی از احداث سد شیرین دره بر پوشش و کاربری اراضی پایین دست حوزه آبخیز

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 191-202

زهرا پرور؛ کامران شایسته؛ مرتضی بهزادفر


7. بررسی و ممیزی مخاطرات محیطی دامنه‌های مشرف به شهر همدان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 67-77

علیرضا ایلدرمی؛ میرمهرداد میرسنجری٭


8. بررسی توان تفرجی پارک جنگلی آبیدر با استفاده از GIS

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 35-42

جاهده تکیه‌خواه٭؛ سید محمد حسینی نصر؛ جعفر اولادی