کلیدواژه‌ها = سد
تعداد مقالات: 4
2. ارزیابی اثرات ‌محیط‌زیستی سدها بر نواحی روستایی (مورد مطالعه: سد کارون سه)

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 129-145

حجت اله صادقی؛ حمید برقی؛ امین دهقانی؛ مجید سعیدی راد


3. مقایسه روش‌های تعیین حقابه محیط‌زیستی رودخانه‌ها و پیشنهاد رویکرد مناسب برای کاربرد در ایران با استفاده از روش تصمیم‌گیری تاپسیس

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 3-14

سمیه عریان*؛ محمد صادق صادقیان؛ مجید مخدوم فرخنده؛ محمدرضا زرنکابی