کلیدواژه‌ها = برنامه توسعه
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر رویکردهای بین المللی توسعه پایدار و محیط زیست بر برنامه‌های توسعه ایران

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 237-248

رمضان اسمعیل اسدی؛ مهناز گودرزی