کلیدواژه‌ها = حوزه آبخیز گرگان‌رود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر عرضه خدمات اکوسیستم (ذخیره و ترسیب کربن)

دوره 8، شماره 15، مرداد و شهریور 1396، صفحه 203-214

زهرا اسدالهی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی