کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر روی کیفیت محیط زیست و سلامت عمومی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 3-18

یوسف محمدزاده؛ الهه مختاری؛ آرش اسوار


2. بررسی مقایسه ای تأثیر توسعه مالی (مبتنی بر بازار پول و بازار سرمایه) در اثرگذاری رشد اقتصادی بر عملکرد محیط زیستی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 133-146

حسینعلی فاخر؛ زهرا عابدی؛ مجید احمدیان؛ بیتا شایگانی


3. آثار رشد اقتصادی بخش صنعت بر کیفیت محیط‌زیست در ایران (کاربرد مدل خودتوضیحی با وقفه گسترده)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 103-114

محمدرضا لطفعلی پور؛ محمود هوشمند؛ الهام اعلامی؛ یدالله بستان