کلیدواژه‌ها = درآمد سرانه
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر رشد اقتصادی، جمعیت، مصرف انرژی و تجارت بر کیفیت محیط‌زیست درکشورهای منطقه منا

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 157-168

ابوالقاسم گل خندان؛ فاطمه معظمی نژاد


3. اثر کیفیت محیط‌زیست و رشد اقتصادی بر مخارج بخش سلامت در کشورهای منطقه منا

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 75-86

نوید کارگر ده بیدی؛ عبدالکریم اسماعیلی؛ منصور زیبایی