کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 15
2. شاخص‌های توسعه و رابطه آن با عملکرد ‌محیط‌زیستی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 63-76

حامد شیری؛ سروه اخرتی


3. بررسی توزیع مکانی و زمانی گردوغبار در ایران

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 293-300

مهدی اسدی؛ مختار کرمی


4. مروری بر روند تحول شاخص‌های ارزیابی توسعه پایدار و عملکرد محیطی کشورها و جایگاه ایران در دنیا

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 47-60

محمد صادق افراسیابی؛ ژیلا سجادی؛ جمیله توکلی نیا؛ حسین یوسفی


5. مقایسه تحلیلی ارزش اقتصادی منابع محیط‌زیستی تالاب‌های ایران در مقایسه با تجارب جهانی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 327-344

جلیل بادام فیروز؛ رویا موسی زاده


6. بررسی رابطه آموزش و عملکرد محیط زیستی با تاکید بر وضعیت ایران

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 263-274

حامد شیری؛ سروه اخرتی


7. مقایسه رویکردهای توسعه پایدار در ایران و سایر کشورها

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 17-24

تکتم مکی؛ سمیه سادات علویان پطرودی؛ مرضیه اسدی؛ هلن اقصائی؛ سید حسین هاشمی


8. آثار رشد اقتصادی بخش صنعت بر کیفیت محیط‌زیست در ایران (کاربرد مدل خودتوضیحی با وقفه گسترده)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 103-114

محمدرضا لطفعلی پور؛ محمود هوشمند؛ الهام اعلامی؛ یدالله بستان


9. بررسی عوامل موثر بر انتشار دی‌اکسید‌کربن در ایران؛ با تاکید بر آثار بیانیه 21 ریو

دوره 8، شماره 15، مرداد و شهریور 1396، صفحه 153-164

حامد رفیعی؛ شیوا غزنوی؛ ایرج صالح


10. ارزیابی آثار محیط‌زیستی آبزی‌پروری: فرا تحلیل ارزیابی چرخه‌حیات

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 103-144

مجید دکامین؛ هادی ویسی؛ هومان لیاقتی؛ کوروس خوشبخت


11. مدیریت راهبردی یوزپلنگ آسیایی در ایران

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 131-181

محمدصادق فرهادینیا٭؛ هومن جوکار؛ افشین دانه کار؛ علیرضا جورابچیان


12. ارزیابی آثار تغییر کاربری زمین بر آبهای سطحی با استفاده از مدل L-THIA در منطقه گرگان

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 111-191

سمیه گلدوی؛ مرجان محمدزاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ علی نجفی نژاد


13. بررسی پراکنش زمانی- ‌مکانی دماهای فرین گرم در ایران

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 59-72

اشرف اسدی*؛ سید ابوالفضل مسعودیان