کلیدواژه‌ها = سامانه اطلاعات جغرافیایی
بررسی کمی و کیفی فضای سبز شهری با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای کوئیک برد (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری شهرکرد)

دوره 10، شماره 20، اسفند 1398، صفحه 247-258

زین العابدین لایقی قلعه سوخته؛ حمیدرضا ریاحی بختیاری؛ علی جعفری


شناسایی مناطق مستعد احداث نیروگاه بادی مطالعه موردی: استان فارس

دوره 8، شماره 15، مرداد و شهریور 1396، صفحه 3-16

غلامعباس فلاح قالهری؛ فهیمه شاکری؛ مهدی اسدی؛ حسن رضایی


کاربرد ماتریس ریاضی در ارزیابی آثار توسعه کارخانه کمپوست (مطالعه موردی: کارخانه کمپوست شهرستان گلپایگان)

دوره 4، شماره 8، بهمن 1392، صفحه 117-130

مژگان میرزایی*؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سید حامد میرکریمی؛ حسین مرادی


تدوین برنامه آمایش در راستای توسعه پایدار در حوضه آبخیز چهل‌چای

دوره 3، شماره 6، بهمن 1391، صفحه 27-36

محبوبه رحیمی٭؛ مجید اونق؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ امیر سعدالدین