کلیدواژه‌ها = سامانه اطلاعات جغرافیایی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی کمی و کیفی فضای سبز شهری با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای کوئیک برد (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری شهرکرد)

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 247-258

زین العابدین لایقی قلعه سوخته؛ حمیدرضا ریاحی بختیاری؛ علی جعفری


2. شناسایی مناطق مستعد احداث نیروگاه بادی مطالعه موردی: استان فارس

دوره 8، شماره 15، مرداد و شهریور 1396، صفحه 3-16

غلامعباس فلاح قالهری؛ فهیمه شاکری؛ مهدی اسدی؛ حسن رضایی


4. کاربرد ماتریس ریاضی در ارزیابی آثار توسعه کارخانه کمپوست (مطالعه موردی: کارخانه کمپوست شهرستان گلپایگان)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 117-130

مژگان میرزایی*؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سید حامد میرکریمی؛ حسین مرادی


5. تدوین برنامه آمایش در راستای توسعه پایدار در حوضه آبخیز چهل‌چای

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1391، صفحه 27-36

محبوبه رحیمی٭؛ مجید اونق؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ امیر سعدالدین


6. ارزیابی اکوتوریسم در جنگل‌های اطراف تالاب زریبار با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 19-30

مجید مخدوم؛ جهانگیر فقهی؛ مرتضی شریفی