کلیدواژه‌ها = سنجش از دور
بررسی ماهواره‌ها و سنجنده‌های شناسایی‌کننده گرد و غبار و هواویزها

دوره 10، شماره 19، شهریور 1398، صفحه 61-72

زهرا خیراندیش؛ جواد بداق جمالی


بررسی تغییرات پوشش گیاهی و کاربری اراضی در محدوده تالاب بین المللی گمیشان

دوره 10، شماره 19، شهریور 1398، صفحه 107-116

محمدرضا طاطیان؛ سارا متحدی؛ رضا تمرتاش؛ موسی اکبرلو


ارزیابی آثار سدسازی بر تغییرات کاربری اراضی زیر حوضه‌های غرب- جنوب و دریاچه ارومیه با تصویرهای ماهواره‌ای

دوره 8، شماره 15، مرداد و شهریور 1396، صفحه 39-50

افشار عبدالهی؛ علی جهانی؛ بهزاد رایگانی؛ اصغر محمدی فاضل


مدلسازی خطر آتش سوزی با استفاده از آنالیز تصمیم گیری چند معیاره بر مبنای شاخص های ماهواره ای

دوره 5، شماره 10، آبان 1393، صفحه 121-134

یونس جعفری گلدرق؛ علی محمدزاده*؛ علی سرکارگر اردکانی


برآورد سطح زیر کشت محصول در استان قزوین با به کارگیری تصاویر چند زمانه IRS-LISS III

دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1390، صفحه 87-96

نادیا عباس‏ زاده تهرانی٭؛ محمدرضا بهشتی‏ فر؛ ، محمد مربی


ارزیابی روند تغییرات پوشش اراضی منطقه حفاظت شده ارسباران در فاصله زمانی 2002، 2006 و 2008 میلادی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

دوره 1، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 23-33

لعبت زبردست٭؛ حمیدرضا جعفری؛ ضیاءالدین باده‌یان؛ مریم عاشق معلا