کلیدواژه‌ها = ارزیابی چرخه حیات
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی محیط زیستی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد با استفاده از روش LCA

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 67-77

راضیه رضایی راد؛ محمدرضا علمی؛ رضا صمدی؛ فرهاد نژادکورکی