کلیدواژه‌ها = عملکرد اکوسیستم
تعداد مقالات: 1
1. تبیین مفهوم خدمات اکوسیستم: راهکار اجتناب از مساله محاسبه مضاعف در ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستمی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 93-103

زهرا اسدالهی؛ نغمه مبرقعی؛ مصطفی کشتکار