کلیدواژه‌ها = گرگان
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تغییرات جمعیتی و اثرگذاری آن بر تغییرات کاربری اراضی (مطالعه موردی: شهر گرگان)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 3-14

میر مهرداد میرسنجری؛ سحر عابدیان


2. آثار آنی آتش‌سوزی سطحی بر جامعه پرندگان جنگلی

دوره 8، شماره 15، مرداد و شهریور 1396، صفحه 87-100

لیلا دباغ؛ حسین وارسته مرادی؛ علی مستوری


3. بررسی ارتباط شاخص‌های سیمای سرزمین با فراوانی گونه پرندگان در لکه‌های جنگلی شهرستان گرگان

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 127-134

فاطمه ستایشی؛ حسین وارسته مرادی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


4. بررسی اثر شدت بهره برداری بر تنوع و غنای گونه ای در اکوسیستم مرتعی شوراب استان گلستان

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 13-22

رضا تمرتاش؛ قدرت اﷲ حیدری؛ محمدرضا طاطیان؛ محسن باغستانی فر


5. تراکم و تنوع جامعه پرندگان در پرچین‌های اطراف مزارع کشاورزی

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1392، صفحه 161-172

حسین وارسته مرادی*؛ نسرین امینی تهرانی