کلیدواژه‌ها = AHP
تعداد مقالات: 8
1. متداول‌ترین تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه در مسایل محیط‌زیستی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 87-98

مرضیه احمدزاده؛ سید حسین هاشمی


2. ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان دهلران به‎منظور استقرار کاربری توسعه اکوتوریسم

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 27-40

سیدعلی جوزی؛ نسرین مرادی مجد؛ فائزه ملک میرزایی


3. ارزیابی توان اکوتوریسم شهرستان بیرجند بر اساس طراحی سناریو و الگوریتم Fuzzy_OWA

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 31-46

سید سعیدرضا احمدیزاده؛ زینب کریم زاده مطلق؛ علی اشرفی


4. تحلیل پیامدهای انسانی و محیطزیستی نیروگاهها با روش تلفیقی دلفی و AHP

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 139-150

سید علی جوزی؛ شبنم صفاریان؛ محسن شفیعی؛ آرام اکبری


5. بررسی تاثیر عشایر کوچرو بر مطلوبیت زیستگاه کل و بز در پارک ملی لار (Capraaegagrus aegagrus)

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 111-111

منوچهر فلاحی؛ محمد کابلی؛ محمود کرمی؛ علی اکبر مهرابی؛ رضا گلجانی؛ سیدمهدی مصطفوی


6. ارزیابی ریسک محیطزیستی تالابها با استفاده از روشهای TOPSIS و EFMEA (مطالعه موردی : تالاب بینالمللی گاوخونی)

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 35-58

رقیه مکوندی؛ سجاد آستانی؛ بهاره لرستانی


7. مدلسازی خطر آتش سوزی با استفاده از آنالیز تصمیم گیری چند معیاره بر مبنای شاخص های ماهواره ای

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 121-134

یونس جعفری گلدرق؛ علی محمدزاده*؛ علی سرکارگر اردکانی


8. ارائه مدل جدید تلفیقی مکان یابی مبتنی بر منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS (نمونه موردی شهرک صنعتی بیرجند)

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 61-74

سید سعیدرضا احمدی زاده؛ فاطمه حاجی زاده٭؛ مهدی ضیائی