کلیدواژه‌ها = ارزش اقتصادی
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه تحلیلی ارزش اقتصادی منابع محیط‌زیستی تالاب‌های ایران در مقایسه با تجارب جهانی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 327-344

جلیل بادام فیروز؛ رویا موسی زاده


2. برآورد ارزش اقتصادی منافع محیط زیستی مراتع در ایران (مطالعه موردی:اکوسیستم مرتعی پارک ملی کیاسر)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 87-102

ساره حسینی؛ حمید امیرنژاد؛ جعفر اولادی


4. مقایسه ارزش تفرجی «پارک ملی سرخه‌حصار» و «منطقه حفاظت ‌شده گنو» با استفاده از روش هزینه سفر

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1392، صفحه 125-136

مهدی رحمتی سایه٭؛ پریسا باغستانی؛ آزاده اخوان بلورچیان