کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
بررسی طبقه‌بندی تغییر رنگ برگ گیاه پونه در اثر جذب فلزات سنگین به روش شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و پردازش تصویر

دوره 12، شماره 24، اسفند 1400، صفحه 209-222

محمد مهدی تیرانداز؛ حکمت ربانی؛ اسماعیل میرزایی قلعه؛ محمود خرمی وفا؛ فرشاد وصالی


پیش بینی مناطق دارای توان اکوتوریسم با شبکه عصبی مصنوعی

دوره 12، شماره 23، شهریور 1400، صفحه 55-66

منیژه طالبی؛ باریس مجنونیان؛ مجید مخدوم؛ احسان عبدی؛ محمود امید


پایش تغییرات ساختاری در مقیاس زمانی- فضایی بیوم زاگرس ایران با استفاده از مبانی بوم شناسی سیمای سرزمین

دوره 12، شماره 23، شهریور 1400، صفحه 67-80

مصطفی کشتکار؛ شهیندخت برق‌جلوه؛ نغمه مبرقعی دینان


بررسی روند تغییرات کاربری اراضی شهرستان لاهیجان و پیش‌بینی تغییرات آتی آن با مدل LCM

دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 81-94

رحمت اله نیاکان لاهیجی؛ دکتر هومان لیاقتی دکتر هومان لیاقتی؛ نغمه مبرقعی دینان؛ حمیدرضا غفارزاده؛ علیرضا وفایی نژاد