کلیدواژه‌ها = ارزش گذاری مشروط
تعداد مقالات: 3
1. برآورد ارزش حفاظتی رودخانه لیقوان چای با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1395، صفحه 173-182

وحید امینی پارسا؛ امیررضا شهابی نیا؛ حمیدرضا جعفری؛ امید کرمی؛ علی عزیزی