کلیدواژه‌ها = فرهنگ
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نقش اکوموزه‌‌ها در ارتقای فرهنگ حفاظت پایدار از محیط‌زیست

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 81-92

سید محمود میرعزیزی؛ ابوالفضل صادقپور فیروزآباد؛ علی اسدپور