کلیدواژه‌ها = کاربری زمین
تعداد مقالات: 2
1. مدلسازی آثار تغییر پوشش زمین بر کیفیت زیستگاه در سرزمین جنگلی سرولات و جواهردشت

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1395، صفحه 183-194

اردوان زرندیان؛ احمدرضا یاوری؛ حمیدرضا جعفری؛ حمید امیرنژاد


2. ارزیابی کاربری زمین شهری با توجه به خطرات زلزله (نمونه موردی: ناحیه 4، منطقه 20)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 77-86

صنم آفریدی٭؛ اسماعیل صالحی؛ مهران سید رزاقی