کلیدواژه‌ها = انتقال فن آوری
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی فن آوری های بهینه سازی تولید، تبدیل و مصرف انرژی با ملاحظات محیط زیستی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 157-170

محمدحسن پنجه شاهی؛ محمد سلطانیه؛ نسیم طاهونی