کلیدواژه‌ها = سفیدرود
تعداد مقالات: 1
1. ارایه راه‌کاری جدید برای مدیریت کیفی رودخانه سفیدرود بر مبنای روش تحلیل همبستگی کانونیک

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 79-86

علی اسکندری*؛ روح‌اله نوری؛ علی رسولی؛ محمدرضا وصالی ناصح