کلیدواژه‌ها = دارکوب خالدار بزرگ
تعداد مقالات: 1
1. مدل‏سازی رضامندی زیستگاه برای دارکوب سیاه و دارکوب خالدار بزرگ با استفاده از رگرسیون منطقی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 47-56

سرور کریمی٭؛ حسین وارسته مرادی؛ حمیدرضا رضایی؛ مجتبی قدیمی