کلیدواژه‌ها = تجربه بازدید
تعداد مقالات: 1
1. برنامه مدیریت بهینه تفرجی، ابزاری جهت کاربرد مفهوم ظرفیت برد در مدیریت پایدار مناطق تفرجی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 65-76

کامران شایسته٭؛ مجید مخدوم؛ احمد رضا یاوری؛ مرتضی شریفی؛ حمیدرضا جعفری جعفری