کلیدواژه‌ها = تصاویر چند زمانه
تعداد مقالات: 1
1. برآورد سطح زیر کشت محصول در استان قزوین با به کارگیری تصاویر چند زمانه IRS-LISS III

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 87-96

نادیا عباس‏ زاده تهرانی٭؛ محمدرضا بهشتی‏ فر؛ ، محمد مربی