کلیدواژه‌ها = استان گلستان
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی مناطق مناسب برای حفاظت از فون پرندگان استان گلستان

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 17-28

روح اله میرزایی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ محمودرضا همامی؛ حمیدرضا رضایی


2. ارزیابی مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی(Panthera pardus saxicolor)با روش آنتروپی بیشینه در استان گلستان

دوره 8، شماره 15، مرداد و شهریور 1396، صفحه 101-112

سیده فرحناز وصالی؛ حسین وارسته مرادی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


3. مدل‌سازی پراکنش دلیجه کوچک (Falco naumanni) در استان گلستان

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 149-156

روح‌اله میرزایی؛ محمودرضا همامی؛ عباس اسماعیلی‌ساری؛ حمیدرضا رضایی