کلیدواژه‌ها = پلنگ ایرانی
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی(Panthera pardus saxicolor)با روش آنتروپی بیشینه در استان گلستان

دوره 8، شماره 15، مرداد و شهریور 1396، صفحه 101-112

سیده فرحناز وصالی؛ حسین وارسته مرادی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی