کلیدواژه‌ها = ارزیابی
تعداد مقالات: 9
1. ارزیابی اثرات محیط‌‌زیستی توسعه در منطقه حفاظت شده باشگل با کاربرد مدل تخریب سیمای سرزمین

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 15-26

سیاوش رضازاده؛ علی جهانی؛ حمید گشتاسب؛ مجید مخدوم


2. ارزیابی ریسک جنبه‌های محیط زیستی ساخت مخازن نفت خام قشم در فاز ساختمانی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 201-212

ساجده مدنی؛ مهدی رحمتی سایه


3. ارزیابی وضعیت ایران و کشورهای همسایه از نظر شاخص‌های عملکرد محیط زیستی (EPI)

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 221-236

علی عشقی چهاربرج؛ سعیده علوی


5. تدوین مدل مفهومی توسعه آموزش محیط زیست با ارزیابی عوامل راهبردی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 3-16

پونه قائمی؛ سیدمحمد شبیری؛ مریم لاریجانی؛ بهروز رکرک


7. ارزیابی کیفی آثار محیطزیستی و فرهنگی سد سلیمانشاه بر توسعه روستایی منطقه تحت پوشش سد

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 117-126

افسانه ملک حسینی؛ علی اصغر میرک زاده