کلیدواژه‌ها = مس
بررسی میزان تجمع و انتقال فلز مس به گیاه نی‌تالابی در خاک‌های آلوده

دوره 8، شماره 16، اسفند 1396، صفحه 157-166

ملیحه امینی؛ ناصر برومند؛ حامد حق پرست


ارزیابی LC50فلزات سنگین روی، مس و جیوه در ماهی گامبوزیا (Gambusia holbrooki)

دوره 3، شماره 6، بهمن 1391، صفحه 57-64

واحد کیانی٭؛ مهرداد فرهنگی؛ نعمت‌الله خراسانی؛ زنده یاد محمّد ابراهیم‌پور کاسمانی