کلیدواژه‌ها = رضایت محیطزیستی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین روش بهینه در برآورد ارزش اقتصادی رضایت از محیطزیست منطقه گردشگری سد طالقان

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1395، صفحه 97-108

فاطمه صیادی؛ رضا مقدسی؛ حامد رفیعی