کلیدواژه‌ها = محیط زیست
تعداد مقالات: 17
1. سخن سردبیر

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-1

مجید مخدوم


2. سخن سردبیر

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-1

نغمه مبرقعی


3. سخن سردبیر

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 4-4

نغمه مبرقعی


4. مدل‌سازی انتشار مونواکسید کربن در شهر تبریز با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 255-270

علیرضا بافنده زنده؛ مینا نصیری گنجینه کتاب؛ ناصر دانای نعمت آباد


5. سخن سردبیر

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 4-4

عبدالرسول سلمان ماهینی


6. بررسی رابطه آموزش و عملکرد محیط زیستی با تاکید بر وضعیت ایران

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 263-274

حامد شیری؛ سروه اخرتی


7. تاثیر پارامترهای ژئوتکنیکی بر ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست، مطالعه موردی: کارخانه سیمان آبیک

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 299-311

مریم نعیمی؛ علی لشگری؛ عبدالحسین حداد


8. سخن سردبیر

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 4-4

عبدالرسول سلمان ماهینی


9. سخن سردبیر

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 4-4

عبدالرسول سلمان ماهینی


10. آثار رشد اقتصادی بخش صنعت بر کیفیت محیط‌زیست در ایران (کاربرد مدل خودتوضیحی با وقفه گسترده)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 103-114

محمدرضا لطفعلی پور؛ محمود هوشمند؛ الهام اعلامی؛ یدالله بستان


11. سخن سردبیر

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 4-4

عبدالرسول سلمان ماهینی


12. سخن سردبیر

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 3-3

عبدالرسول سلمان ماهینی


13. رویکرد محیط زیستی در تعیین الگوی کشت بهینه با استفاده از مدل برنامهریزی آرمانی (مطالعه موردی: منطقه ورامین)

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 169-172

عبدالرسول قاسمی؛ سعید حسنلو؛ رزا پیروز؛ حامد نجفی علمدارلو


14. بررسی نگرش و رفتار مسوولانه دانشجویان نسبت به محیطزیست (مطالعه موردی: دانشجویان استان مازندران)

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 562-576

صادق صالحی*؛ کریم سلیمانی؛ زهرا پازوکی نژاد


16. ارزیابی فن آوری های بهینه سازی تولید، تبدیل و مصرف انرژی با ملاحظات محیط زیستی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 157-170

محمدحسن پنجه شاهی؛ محمد سلطانیه؛ نسیم طاهونی