کلیدواژه‌ها = محیط زیست
تعداد مقالات: 17
1. سخن سردبیر

دوره 11، شماره 22، اسفند 1399، صفحه 1-1

مجید مخدوم


2. سخن سردبیر

دوره 11، شماره 21، شهریور 1399، صفحه 1-1

نغمه مبرقعی


3. سخن سردبیر

دوره 10، شماره 20، اسفند 1398، صفحه 4-4

نغمه مبرقعی


4. مدل‌سازی انتشار مونواکسید کربن در شهر تبریز با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم

دوره 10، شماره 19، شهریور 1398، صفحه 255-270

علیرضا بافنده زنده؛ مینا نصیری گنجینه کتاب؛ ناصر دانای نعمت آباد


5. سخن سردبیر

دوره 9، شماره 18، اسفند 1397، صفحه 4-4

عبدالرسول سلمان ماهینی


6. بررسی رابطه آموزش و عملکرد محیط زیستی با تاکید بر وضعیت ایران

دوره 9، شماره 18، اسفند 1397، صفحه 263-274

حامد شیری؛ سروه اخرتی


8. سخن سردبیر

دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 4-4

عبدالرسول سلمان ماهینی


9. سخن سردبیر

دوره 8، شماره 16، اسفند 1396، صفحه 4-4

عبدالرسول سلمان ماهینی


10. آثار رشد اقتصادی بخش صنعت بر کیفیت محیط‌زیست در ایران (کاربرد مدل خودتوضیحی با وقفه گسترده)

دوره 8، شماره 16، اسفند 1396، صفحه 103-114

محمدرضا لطفعلی پور؛ محمود هوشمند؛ الهام اعلامی؛ یدالله بستان


11. سخن سردبیر

دوره 8، شماره 15، شهریور 1396، صفحه 4-4

عبدالرسول سلمان ماهینی


12. سخن سردبیر

دوره 7، شماره 14، اسفند 1395، صفحه 3-3

عبدالرسول سلمان ماهینی


13. رویکرد محیط زیستی در تعیین الگوی کشت بهینه با استفاده از مدل برنامهریزی آرمانی (مطالعه موردی: منطقه ورامین)

دوره 6، شماره 11، تیر 1394، صفحه 169-172

عبدالرسول قاسمی؛ سعید حسنلو؛ رزا پیروز؛ حامد نجفی علمدارلو


16. ارزیابی فن آوری های بهینه سازی تولید، تبدیل و مصرف انرژی با ملاحظات محیط زیستی

دوره 5، شماره 10، آبان 1393، صفحه 157-170

محمدحسن پنجه شاهی؛ محمد سلطانیه؛ نسیم طاهونی