کلیدواژه‌ها = محیط زیست
تعداد مقالات: 11
1. تاثیر پارامترهای ژئوتکنیکی بر ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست، مطالعه موردی: کارخانه سیمان آبیک

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 299-311

مریم نعیمی؛ علی لشگری؛ عبدالحسین حداد


2. بررسی رابطه آموزش و عملکرد محیط زیستی با تاکید بر وضعیت ایران

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 263-274

حامد شیری؛ سروه اخرتی


3. دیدگاه های جهانی و تجربیات بین المللی در حوزه برنامه ریزی مشارکتی محیط زیست شهری

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-16

سمیرا نوازی؛ مهین پرک؛ اسماعیل صالحی


4. آثار رشد اقتصادی بخش صنعت بر کیفیت محیط‌زیست در ایران (کاربرد مدل خودتوضیحی با وقفه گسترده)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 103-114

محمدرضا لطفعلی پور؛ محمود هوشمند؛ الهام اعلامی؛ یدالله بستان


6. مروری بر کاربردهای کانی های رسی در محیط زیست

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-16

صغری یعقوبی رهنی؛ نوراله میرغفاری


7. رویکرد محیط زیستی در تعیین الگوی کشت بهینه با استفاده از مدل برنامهریزی آرمانی (مطالعه موردی: منطقه ورامین)

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 169-172

عبدالرسول قاسمی؛ سعید حسنلو؛ رزا پیروز؛ حامد نجفی علمدارلو


8. بررسی نگرش و رفتار مسوولانه دانشجویان نسبت به محیطزیست (مطالعه موردی: دانشجویان استان مازندران)

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 562-576

صادق صالحی*؛ کریم سلیمانی؛ زهرا پازوکی نژاد


10. ارزیابی فن آوری های بهینه سازی تولید، تبدیل و مصرف انرژی با ملاحظات محیط زیستی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 157-170

محمدحسن پنجه شاهی؛ محمد سلطانیه؛ نسیم طاهونی