موضوعات = ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
تعداد مقالات: 18
1. ارزیابی ریسک جنبه‌های محیط زیستی ساخت مخازن نفت خام قشم در فاز ساختمانی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 201-212

ساجده مدنی؛ مهدی رحمتی سایه


2. بررسی رابطه آموزش و عملکرد محیط زیستی با تاکید بر وضعیت ایران

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 263-274

حامد شیری؛ سروه اخرتی


3. تاثیر پارامترهای ژئوتکنیکی بر ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست، مطالعه موردی: کارخانه سیمان آبیک

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 299-311

مریم نعیمی؛ علی لشگری؛ عبدالحسین حداد


4. ارزیابی اثرات محیط‌زیستی اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-36

علی جهانی؛ نازنین شیرانی سرمازه؛ حمید گشتاسب میگونی؛ وحید اعتماد


6. بررسی اثرات مخرب گردشگری در شهرستان طرقبه شاندیز با کاربرد مدل تخریب

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 43-54

سحر حیدری مستعلی؛ بهمن جباریان امیری؛ افشین علیزاده شعبانی


7. ارزیابی وضعیت ایران و کشورهای همسایه از نظر شاخص‌های عملکرد محیط زیستی (EPI)

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 221-236

علی عشقی چهاربرج؛ سعیده علوی


8. تاثیر رویکردهای بین المللی توسعه پایدار و محیط زیست بر برنامه‌های توسعه ایران

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 237-248

رمضان اسمعیل اسدی؛ مهناز گودرزی


10. آثار رشد اقتصادی بخش صنعت بر کیفیت محیط‌زیست در ایران (کاربرد مدل خودتوضیحی با وقفه گسترده)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 103-114

محمدرضا لطفعلی پور؛ محمود هوشمند؛ الهام اعلامی؛ یدالله بستان


11. روندیابی تغییرات حرارتی سطوح نواحی شهر تهران

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 167-176

مجتبی رفیعیان؛ هادی رضایی راد


12. ارزیابی آثار سدسازی بر تغییرات کاربری اراضی زیر حوضه‌های غرب- جنوب و دریاچه ارومیه با تصویرهای ماهواره‌ای

دوره 8، شماره 15، مرداد و شهریور 1396، صفحه 39-50

افشار عبدالهی؛ علی جهانی؛ بهزاد رایگانی؛ اصغر محمدی فاضل


15. ارزیابی آثار محیط‌زیستی توسعه بر منطقه حفاظت شده کرکس با استفاده از مدل تخریب

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 91-102

ایمان شیرمحمدی؛ علی جهانی؛ وحید اعتماد؛ نصرت الله ضرغام؛ مجید مخدوم فرخنده


16. ارزیابی آثار محیط‌زیستی آبزی‌پروری: فرا تحلیل ارزیابی چرخه‌حیات

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 103-144

مجید دکامین؛ هادی ویسی؛ هومان لیاقتی؛ کوروس خوشبخت