موضوعات = ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
تعداد مقالات: 18
1. بررسی رابطه آموزش و عملکرد محیط زیستی با تاکید بر وضعیت ایران

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 263-274

حامد شیری؛ سروه اخرتی


2. ارزیابی ریسک جنبه‌های محیط زیستی ساخت مخازن نفت خام قشم در فاز ساختمانی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 201-212

ساجده مدنی؛ مهدی رحمتی سایه


3. تاثیر پارامترهای ژئوتکنیکی بر ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست، مطالعه موردی: کارخانه سیمان آبیک

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 299-311

مریم نعیمی؛ علی لشگری؛ عبدالحسین حداد


4. ارزیابی وضعیت ایران و کشورهای همسایه از نظر شاخص‌های عملکرد محیط زیستی (EPI)

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 221-236

علی عشقی چهاربرج؛ سعیده علوی


5. ارزیابی اثرات محیط‌زیستی اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-36

علی جهانی؛ نازنین شیرانی سرمازه؛ حمید گشتاسب میگونی؛ وحید اعتماد


6. تاثیر رویکردهای بین المللی توسعه پایدار و محیط زیست بر برنامه‌های توسعه ایران

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 237-248

رمضان اسمعیل اسدی؛ مهناز گودرزی


7. بررسی اثرات مخرب گردشگری در شهرستان طرقبه شاندیز با کاربرد مدل تخریب

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 43-54

سحر حیدری مستعلی؛ بهمن جباریان امیری؛ افشین علیزاده شعبانی


10. آثار رشد اقتصادی بخش صنعت بر کیفیت محیط‌زیست در ایران (کاربرد مدل خودتوضیحی با وقفه گسترده)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 103-114

محمدرضا لطفعلی پور؛ محمود هوشمند؛ الهام اعلامی؛ یدالله بستان


11. روندیابی تغییرات حرارتی سطوح نواحی شهر تهران

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 167-176

مجتبی رفیعیان؛ هادی رضایی راد


13. ارزیابی آثار سدسازی بر تغییرات کاربری اراضی زیر حوضه‌های غرب- جنوب و دریاچه ارومیه با تصویرهای ماهواره‌ای

دوره 8، شماره 15، مرداد و شهریور 1396، صفحه 39-50

افشار عبدالهی؛ علی جهانی؛ بهزاد رایگانی؛ اصغر محمدی فاضل


15. ارزیابی آثار محیط‌زیستی آبزی‌پروری: فرا تحلیل ارزیابی چرخه‌حیات

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 103-144

مجید دکامین؛ هادی ویسی؛ هومان لیاقتی؛ کوروس خوشبخت


17. ارزیابی آثار محیط‌زیستی توسعه بر منطقه حفاظت شده کرکس با استفاده از مدل تخریب

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 91-102

ایمان شیرمحمدی؛ علی جهانی؛ وحید اعتماد؛ نصرت الله ضرغام؛ مجید مخدوم فرخنده