موضوعات = برنامه ربزی و مدیریت
تعداد مقالات: 7
2. بررسی پیامدهای حاصل از تغییر اقلیم بر گستره مانگروها و جوامع گیاهی شورپسند ذخیره‌گاه زیست‌کره حرا (Avicennia Marina) قشم

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 207-220

داود مافی غلامی؛ معصومه بهارلوئی؛ بیت الله محمودی


3. بررسی عوامل تبیین کننده رفتار محیط زیستی هنرجویان کشاورزی استان زنجان

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 263-273

زهرا هوشمندان مقدم فرد؛ علی شمس؛ اسماعیل اخبار


4. دیدگاه‌های جهانی و تجربه‌های بین‌المللی در حوزه برنامه‌ریزی مشارکتی محیط‌زیست شهری

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-16

سمیرا نوازی؛ مهین پرک؛ اسماعیل صالحی


5. بررسی تغییرات جمعیتی و اثرگذاری آن بر تغییرات کاربری اراضی (مطالعه موردی: شهر گرگان)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 3-14

میر مهرداد میرسنجری؛ سحر عابدیان