موضوعات = ارزیابی توان
تعداد مقالات: 7
1. شناسایی مناطق مناسب برای حفاظت از فون پرندگان استان گلستان

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 17-28

روح اله میرزایی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ محمودرضا همامی؛ حمیدرضا رضایی


3. ارزیابی توان تفرجی جهت طرح‌ریزی تفرجگاه جنگلی در کمربند سبز شمال تهران

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 187-197

مهری محمودخانی؛ جهانگیر فقهی؛ مجید مخدوم؛ امید بهمنی


5. شناسایی مناطق مستعد احداث نیروگاه بادی مطالعه موردی: استان فارس

دوره 8، شماره 15، مرداد و شهریور 1396، صفحه 3-16

غلامعباس فلاح قالهری؛ فهیمه شاکری؛ مهدی اسدی؛ حسن رضایی


6. مدل‌سازی ارزیابی و پهنه‌بندی توان اکوتوریسم با منطق فازی، FAHP و TOPSIS (مطالعه موردی: شهرستان شاهرود)

دوره 8، شماره 15، مرداد و شهریور 1396، صفحه 17-30

جهانبخش بالیست؛ حمیده حیدرزاده؛ بهرام ملک محمدی


7. کاربرد تحلیل حساسیت و تکثیر خطا در تصمیم‌گیری‌های فضایی چند معیاری (مطالعه موردی: مکان‌یابی توسعه شهری در استان تهران)

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 203-214

عبدالرسول سلمان ماهینی؛ صبا رضا سلطانی؛ سید مسعود منوری