موضوعات = سایر موارد
تعداد مقالات: 31
1. تهیه یک سامانه پشتیبان تصمیم‌‌گیری اولیه ارزیابی اثرات محیط‌‌زیستی به روش ریاضی در نرم‌‌افزار اکسل

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

رویا یدره؛ علیرضا میکاییلی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


2. بررسی مقیاس‌های مختلف به منظور تعیین پارامترهای زیستگاهی مطالعه موردی: پلنگ پارک ملی گلستان

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 181-188

صدیقه عبداللهی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


3. بررسی مدل اشغال مرال (Cervus elaphus) در زیستگاه‌های جنگلی هیرکانی (مطالعه موردی: پارک‌ملی گلستان)

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 189-200

حسین وارسته مرادی؛ طاهر سعدی زاده؛ محمود صوفی


4. مدل‌سازی الگوی کاربری‌ اراضی شهرستان بهبهان در مقطع زمانی 1406 - 1378 با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 223-238

فاطمه محمدیاری؛ حمیدرضا پورخباز؛ حسین اقدر؛ مرتضی توکلی


5. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر زنجیره تامین سبز در شهرداری ها

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 251-262

منیژه سبزی؛ اوژن کریمی


6. نظریه تراوش و کاربردهای آن در بوم‌شناسی سیمای سرزمین

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 47-61

احسان رحیمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


7. تخمین و شبیه‌سازی کاهش بعضی از آلاینده‌های هوا توسط بام سبز (مطالعه موردی: پل طبیعت تهران)

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 147-154

امید نوری؛ رامین ابراهیم نژاد؛ رضا دیهیم فرد


8. تحلیل توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان یزد از دیدگاه بیابان‌زدایی با کاربرد مدل تاپسیس

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 249-262

محمد حسن صادقی روش؛ حسن خسروی


9. ارزیابی چیدمان مکانی سیمای سرزمین به منظور دستیابی به اقدامات حفاظتی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-18

صدیقه عبداللهی؛ علیرضا ایلدرمی


10. ارزیابی تاب‌آوری خدمات اکوسیستمی در محیط‌ زیست شهری (مطالعه موردی شهر یزد)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 15-28

الهام یوسف زاده؛ احد ستوده؛ پرستو پریور؛ محمدرضا رضایی؛ حمید سودائی زاده


12. ارزیابی ریسک محیط زیستی در پالایشگاه های گازی با استفاده از تلفیق روش شاخص گذاری و رویکرد تحلیل چندمعیاره

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 127-140

مهدی جلیلی قاضی زاده؛ مسعود طاهریون؛ علی قدیری؛ نغمه مبرقعی دینان


14. مطالعه شاخه دیاتومه‌ها در ورودی رودخانه های مهم دریای خزر(آبهای ایران)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 177-186

فاطمه سادات تهامی؛ فرشته اسلامی؛ رحیمه رحمتی


15. سخن سردبیر

دوره 8، شماره 15، مرداد و شهریور 1396، صفحه 2-2


17. بررسی میزان توجه به خشکسالی دریاچه بختگان و نقش آن در رفتار محیط زیستی و میزان فردگرایی مردم شهرستان استهبان

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 41-50

مائده کیانی؛ محسن سعیدی مدنی؛ محمد رضا علمی


18. آثار آنی آتش‌سوزی سطحی بر جامعه پرندگان جنگلی

دوره 8، شماره 15، مرداد و شهریور 1396، صفحه 87-100

لیلا دباغ؛ حسین وارسته مرادی؛ علی مستوری


19. ارزیابی مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی(Panthera pardus saxicolor)با روش آنتروپی بیشینه در استان گلستان

دوره 8، شماره 15، مرداد و شهریور 1396، صفحه 101-112

سیده فرحناز وصالی؛ حسین وارسته مرادی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی