موضوعات = سایر موارد
تعداد مقالات: 30
1. بررسی مدل اشغال مرال (Cervus elaphus) در زیستگاه‌های جنگلی هیرکانی (مطالعه موردی: پارک‌ملی گلستان)

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 189-200

حسین وارسته مرادی؛ طاهر سعدی زاده؛ محمود صوفی


2. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر زنجیره تامین سبز در شهرداری ها

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 251-262

منیژه سبزی؛ اوژن کریمی


3. مدل‌سازی الگوی کاربری‌ اراضی شهرستان بهبهان در مقطع زمانی 1406 - 1378 با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 223-238

فاطمه محمدیاری؛ حمیدرضا پورخباز؛ حسین اقدر؛ مرتضی توکلی


4. بررسی مقیاس‌های مختلف به منظور تعیین پارامترهای زیستگاهی مطالعه موردی: پلنگ پارک ملی گلستان

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 181-188

صدیقه عبداللهی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


6. نظریه تراوش و کاربردهای آن در بوم‌شناسی سیمای سرزمین

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 47-61

احسان رحیمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


7. تخمین و شبیه‌سازی کاهش بعضی از آلاینده‌های هوا توسط بام سبز (مطالعه موردی: پل طبیعت تهران)

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 147-154

امید نوری؛ رامین ابراهیم نژاد؛ رضا دیهیم فرد


8. ارزیابی تاب‌آوری خدمات اکوسیستمی در محیط‌ زیست شهری (مطالعه موردی شهر یزد)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 15-28

الهام یوسف زاده؛ احد ستوده؛ پرستو پریور؛ محمدرضا رضایی؛ حمید سودائی زاده


10. ارزیابی ریسک محیط زیستی در پالایشگاه های گازی با استفاده از تلفیق روش شاخص گذاری و رویکرد تحلیل چندمعیاره

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 127-140

مهدی جلیلی قاضی زاده؛ مسعود طاهریون؛ علی قدیری؛ نغمه مبرقعی دینان


11. مطالعه شاخه دیاتومه‌ها در ورودی رودخانه های مهم دریای خزر(آبهای ایران)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 177-186

فاطمه سادات تهامی؛ فرشته اسلامی؛ رحیمه رحمتی


13. ارزیابی چیدمان مکانی سیمای سرزمین به منظور دستیابی به اقدامات حفاظتی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-18

صدیقه عبداللهی؛ علیرضا ایلدرمی


15. بررسی میزان توجه به خشکسالی دریاچه بختگان و نقش آن در رفتار محیط زیستی و میزان فردگرایی مردم شهرستان استهبان

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 41-50

مائده کیانی؛ محسن سعیدی مدنی؛ محمد رضا علمی


16. آثار آنی آتش‌سوزی سطحی بر جامعه پرندگان جنگلی

دوره 8، شماره 15، مرداد و شهریور 1396، صفحه 87-100

لیلا دباغ؛ حسین وارسته مرادی؛ علی مستوری


20. سخن سردبیر

دوره 8، شماره 15، مرداد و شهریور 1396، صفحه 2-2


21. ارزیابی مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی(Panthera pardus saxicolor)با روش آنتروپی بیشینه در استان گلستان

دوره 8، شماره 15، مرداد و شهریور 1396، صفحه 101-112

سیده فرحناز وصالی؛ حسین وارسته مرادی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


22. بررسی تنوع و الگوی تلفات جاده‌ای حیات‌وحش در پارک ملی گلستان

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 215-224

محمودرضا همامی


23. واکاوی شرایط همدید- ترمودینامیک آلودگی هوای شهر اصفهان (مطالعه موردی: 13-15 آذر 1391)

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 249-259

امیرحسین حلبیان؛ جواد پورشهبازی


24. بررسی ارتباط شاخص‌های سیمای سرزمین با فراوانی گونه پرندگان در لکه‌های جنگلی شهرستان گرگان

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 127-134

فاطمه ستایشی؛ حسین وارسته مرادی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی