موضوعات = سایر موارد
تهیه یک سامانه پشتیبان تصمیم‌‌گیری اولیه ارزیابی اثرات محیط‌‌زیستی به روش ریاضی در نرم‌‌افزار اکسل

دوره 12، شماره 23، شهریور 1400، صفحه 27-39

رویا یدره؛ علیرضا میکاییلی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


بررسی مدل اشغال مرال (Cervus elaphus) در زیستگاه‌های جنگلی هیرکانی (مطالعه موردی: پارک‌ملی گلستان)

دوره 9، شماره 18، اسفند 1397، صفحه 189-200

حسین وارسته مرادی؛ طاهر سعدی زاده؛ محمود صوفی


نظریه تراوش و کاربردهای آن در بوم‌شناسی سیمای سرزمین

دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 47-61

احسان رحیمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


تخمین و شبیه‌سازی کاهش بعضی از آلاینده‌های هوا توسط بام سبز (مطالعه موردی: پل طبیعت تهران)

دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 147-154

امید نوری؛ رامین ابراهیم نژاد؛ رضا دیهیم فرد


ارزیابی چیدمان مکانی سیمای سرزمین به منظور دستیابی به اقدامات حفاظتی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1396، صفحه 5-18

صدیقه عبداللهی؛ علیرضا ایلدرمی


ارزیابی تاب‌آوری خدمات اکوسیستمی در محیط‌ زیست شهری (مطالعه موردی شهر یزد)

دوره 8، شماره 16، اسفند 1396، صفحه 15-28

الهام یوسف زاده؛ احد ستوده؛ پرستو پریور؛ محمدرضا رضایی؛ حمید سودائی زاده


ارزیابی ریسک محیط زیستی در پالایشگاه های گازی با استفاده از تلفیق روش شاخص گذاری و رویکرد تحلیل چندمعیاره

دوره 8، شماره 16، اسفند 1396، صفحه 127-140

مهدی جلیلی قاضی زاده؛ مسعود طاهریون؛ علی قدیری؛ نغمه مبرقعی دینان


مطالعه شاخه دیاتومه‌ها در ورودی رودخانه های مهم دریای خزر(آبهای ایران)

دوره 8، شماره 16، اسفند 1396، صفحه 177-186

فاطمه سادات تهامی؛ فرشته اسلامی؛ رحیمه رحمتی


سخن سردبیر

دوره 8، شماره 15، مرداد و شهریور 1396، صفحه 2-2


آثار آنی آتش‌سوزی سطحی بر جامعه پرندگان جنگلی

دوره 8، شماره 15، مرداد و شهریور 1396، صفحه 87-100

لیلا دباغ؛ حسین وارسته مرادی؛ علی مستوری


ارزیابی مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی(Panthera pardus saxicolor)با روش آنتروپی بیشینه در استان گلستان

دوره 8، شماره 15، مرداد و شهریور 1396، صفحه 101-112

سیده فرحناز وصالی؛ حسین وارسته مرادی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی