موضوعات = سایر موارد
تعداد مقالات: 30
26. بررسی تغییرات فصلی کیفیت آب رودخانه کارون با استفاده از تحلیل‌های مولفه و فاکتور اصلی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 71-80

روح اله نوری؛ محمدرضا وصالی ناصح؛ عباس اکبرزاده


29. شناسایی، کمی‌سازی و پیش‌بینی الگوهای سیمای سرزمین در مکان و زمان

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 43-60

احسان رحیمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


30. تحلیل فضایی زیست‌پذیری محلات شهری مورد مطالعه: منطقه 18 تهران

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 45-58

محمد غفاریان؛ طاهر پریزادی؛ علی شمایی؛ محمد رضا خطیبی زاده؛ امین شهسوار