موضوعات = مهندسی و کنترل آلودگی محیط
تعداد مقالات: 10
1. بررسی پدیده گرد و غبار در استان خوزستان با استفاده از مدلهای تصمیمگیری CHAID و CRT

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 129-142

مختار کرمی؛ نسرین مرادی مجد؛ رسول سروستانی


2. تحلیل فضایی آلاینده PM2.5 و همبستگی آماری آن با پارامترهای هواشناسی در تهران

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 143-156

محمد سخایی؛ سعید کریمی


6. کاهش آلاینده‌های استخر پرورش ماهی با دستگاه فیلتراسیون (مطالعه موردی: رودخانه سرداب)

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 155-162

میثم حق شناس دهکردی؛ جواد مظفری؛ مهدی قبادی نیا؛ سید اسدا... محسنی موحد


7. تفکیک عمق نوری ذرات معلق از ابر و رسوبات در مناطق دریایی با استفاده از داده های ماهواره ای

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 175-186

سعید فرهادی؛ حسین محمدعسگری؛ علی دادالهی سهراب؛ سید محمدجعفر ناظم السادات؛ حسین خزاعی


8. بررسی اثرات ناشی از به کارگیری فاضلاب خام بر پارامترهای مختلف خاک

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 19-28

علی کیانیان؛ حسین هاشمی؛ سعید صوفی زاده


9. بررسی میزان تجمع و انتقال فلز مس به گیاه نی‌تالابی در خاک‌های آلوده

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 157-166

ملیحه امینی؛ ناصر برومند؛ حامد حق پرست


10. مروری بر کاربردهای کانی های رسی در محیط زیست

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-16

صغری یعقوبی رهنی؛ نوراله میرغفاری