موضوعات = مهندسی و کنترل آلودگی محیط
تعداد مقالات: 10
2. بررسی پدیده گرد و غبار در استان خوزستان با استفاده از مدلهای تصمیمگیری CHAID و CRT

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 129-142

مختار کرمی؛ نسرین مرادی مجد؛ رسول سروستانی


6. کاهش آلاینده‌های استخر پرورش ماهی با دستگاه فیلتراسیون (مطالعه موردی: رودخانه سرداب)

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 155-162

میثم حق شناس دهکردی؛ جواد مظفری؛ مهدی قبادی نیا؛ سید اسدا... محسنی موحد


7. تفکیک عمق نوری ذرات معلق از ابر و رسوبات در مناطق دریایی با استفاده از داده های ماهواره ای

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 175-186

سعید فرهادی؛ حسین محمدعسگری؛ علی دادالهی سهراب؛ سید محمدجعفر ناظم السادات؛ حسین خزاعی


8. بررسی میزان تجمع و انتقال فلز مس به گیاه نی‌تالابی در خاک‌های آلوده

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 157-166

ملیحه امینی؛ ناصر برومند؛ حامد حق پرست


9. بررسی اثرات ناشی از به کارگیری فاضلاب خام بر پارامترهای مختلف خاک

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 19-28

علی کیانیان؛ حسین هاشمی؛ سعید صوفی زاده


10. مروری بر کاربردهای کانی های رسی در محیط زیست

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-16

صغری یعقوبی رهنی؛ نوراله میرغفاری