دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. سخن سردبیر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

مجید مخدوم


2. ارزیابی اثرات تغییر دما بر تالاب هورالعظیم در دهه‌های آتی (مطالعه موردی: ایستگاه بستان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

غلامعباس فلاح قالهری؛ نسرین مرادی مجد


3. برآورد تغییرات دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره لندست و الگوریتم‌‌های تک‌پنجره، تک‌کانال و پلانک (مطالعه موردی: دشت بجنورد)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

احمد حسین زاده؛ عبدالرضا کاشکی؛ مختار کرمی؛ رضا جاویدی صباغیان


4. تهیه یک سامانه پشتیبان تصمیم‌‌گیری اولیه ارزیابی اثرات محیط‌‌زیستی به روش ریاضی در نرم‌‌افزار اکسل

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

رویا یدره؛ علیرضا میکاییلی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


5. کاربرد روش تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی فازی و الکتره 3 در ارزیابی محیط‌زیستی سدهای استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

سیامک نیک مهر؛ محمد بخشوده


6. پیش بینی مناطق دارای توان اکوتوریسم با شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

منیژه طالبی؛ باریس مجنونیان؛ مجید مخدوم؛ احسان عبدی؛ محمود امید


7. پایش تغییرات ساختاری در مقیاس زمانی- فضایی بیوم زاگرس ایران با استفاده از مبانی بوم شناسی سیمای سرزمین

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

مصطفی کشتکار؛ شهیندخت برق‌جلوه؛ نغمه مبرقعی دینان


8. تحلیل مولفه‌های اساسی در شناسایی مهم‌ترین معیارهای تاثیرگذار بر ارجحیت مسیرهای پیاده‌‌روی حوضه‌ی آبخیز زیارت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

مژده بروغنی؛ سیدحامد میرکریمی؛ مرجان محمدزاده؛ سپیده سعیدی


9.  برآورد و مقایسه میزان انباشت Co2 دو توده پهن‌برگ و سوزنی‌برگ در جنگل‌های ارسباران با توجه به شرایط فیزیوگرافی منطقه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

راهله استادهاشمی؛ رضا اخوان؛ عظیم عباسلو؛ قاسم صفاپور؛ محمد پورخاکی


10. صحت‌‌سنجی و ارتقا مدل پیش‌‌بینی تغییرات کاربری اراضی با کنترل رشد توسعه در زنجیره خودکار مارکوف (منطقه مورد مطالعه: حوضه آبخیز قره‌‌سو)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

فاطمه جهانی شکیب؛ الهام یوسفی روبیات


11. بررسی نقش رودخانه‌‌ها در آینده احتمالی خلیج گرگان پس از جدایی از دریای کاسپی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

سعید شربتی


12. تبیین ارزیابی راهبردی محیط زیستی در سیاست‌‌های توسعه شهری (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

شیما همایی؛ منوچهر طبیبیان؛ اسماعیل صالحی


13. مطالعه تطبیقی عناصر ساختار سبز در بافت سنتی و جدید (مورد مطالعه: شهرضا)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

شیما دهقان زاد؛ محمود قلعه نویی؛ الهام قاسمی


14. بررسی کارایی جاذب آلی پوست برنج، در جذب آلودگی‌‌های نفتی از آب

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

محمد هادی ابوالحسنی؛ نیلوفر پیرستانی؛ فهیمه طهماسبی


15. بررسی اثر پراکنش آلاینده هوا (NO2) بر فلزات سنگین موجود در خاک (مطالعه موردی: پالایشگاه میعانات گازی سیراف)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

آنیتا خالقی؛ مریم رباطی؛ عبدالرضا کرباسی؛ فروغ فرساد


16. مدل‌سازی انتشار آلودگی نفتی در مکان‌های مختلف رودخانه اروندرود – ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

باقر بهروز؛ ابوالفضل دلبری؛ محمد فیاض محمدی


17. بررسی کارایی نانوکیتوزان در حذف تولوئن از محلول‌‌های آبی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

رقیه مطلبی؛ حسن رضائی؛ علی اکبر هدایتی؛ علی کرد رستمی


18. بررسی تاثیر فرآیند انعقاد الکتریکی در حذف آنیون های فسفات، سولفات و نیترات از پساب نیشکر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

مجید عبادی؛ علی عصاره؛ رضا جلیل زاده ینگجه


19. بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد محیط‌زیستی با نقش میانجی راهکارهای مدیریت زنجیره تامین سبز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

حسین عظیمی؛ سیده فاطمه موسوی؛ پویا خورشیدی


20. نقش و اهمیت معیارها و شاخص‌‌های اکولوژیکی، اقتصادی، فنی و اجتماعی جهت کاهش خسارت ناشی از سیل در ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

حمید امیرنژاد؛ ساره حسینی؛ مصطفی صابری


21. بررسی و تحلیل چالش‌های حقوقی و اجرایی قوانین مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه در ایران و ارایه راهکارها

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

حسن پسندیده تشکری؛ پروین فرشچی؛ داریوش کریمی؛ سیدمسعود منوری